Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka Jarosław Szkudlarek

Prawo Cywilne

W zakresie prawa cywilnego pomoc prawna obejmuje:

 • przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym z zakresu zobowiązań wynikających z prawa cywilnego np. w sprawach o zapłatę lub o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych, błąd w sztuce lekarskiej lub innych zdarzeń losowych,
 • sporządzenie wszelkich rodzajów pism procesowych i doradztwo prawne w zakresie spraw o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie.
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych: spółki, sprzedaży, zamiany, dostawy, najmu, dzierżawy, o dzieło, użyczenia, pożyczki, zlecenia, roboty budowlane oraz leasing i ich kompleksowa analiza na życzenie Klienta,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym w sprawach spadkowych : przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku oraz o zachowek,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu o zawezwanie do próby ugodowej oraz postępowaniu mediacyjnym,
 • przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentacja stron w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym obejmująca windykację należności,
 • sporządzanie wniosków o zabezpieczenie powództwa i o nadanie klauzuli wykonalności,
 • sporządzenie specjalistycznych opinii prawnych, oraz wszelkich środków odwoławczych w tym także kasacji do Sądu Najwyższego,
 • reprezentacja stron w sprawach z zakresu uchylania się od skutków prawnych oświadczeń woli, zapłata z tytułu umów,
 • sporządzanie i opiniowanie umów przedwstępnych i przyrzeczonych, nienależyte wykonanie umów i niewykonanie umów,
 • prowadzenie spraw obejmujących bezpodstawne wzbogacenie,
 • sprawy konsumenckie i upadłość konsumencka,
 • zasiedzenie i uwłaszczenie.

Prowadzone przez nas sprawy z zakresu szerokorozumianego prawa cywilnego najczęściej obejmują sprawy:

 • rozwodowe;
 • dotyczące małoletnich dzieci, w tym opieki, kontaktów, czy alimentów;
 • spadkowe;
 • odszkodowawcze, w tym z tytułu błędu medycznego/ w sztuce lekarskiej;
 • o zapłatę;
 • o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy;
 • z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • dotyczące ochrony własności i posiadania;
 • o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, uwłaszczenie;
 • o ustanowienie i zniesienie służebności osobistych, gruntowych, przesyłu;
 • dotyczące opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 • dotyczące najmu lokali;
 • dotyczące eksmisji lub opróżnienie lokalu użytkowego;
 • prowadzone przez Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe w zakresie szeroko rozumianej ochrony praw lokatorów;
 • konsumenckie, w tym dotyczące upadłości konsumenckiej;
 • wieczystoksięgowe;

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X