Rozwody

Kancelaria Adwokacka Jarosław Szkudlarek

HOME/Rozwody/Rozwody

Sprawy rozwodowe

Z uwagi na moje doświadczenie w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ilość powierzanych mi wygranych przeze mnie spraw rozwodowych, rozwody są w mojej praktyce zawodowej specjalizacją szczególną.

Moi Klienci obdarzają mnie zaufaniem, ponieważ wiedzą, że przywiązuję szczególną wagę do spraw sfery osobistej swoich Klientów i dokładam najwyższej staranności, aby sprawy z zakresu prawa rodzinnego przebiegały szybko i sprawnie, będąc dla nich jak najmniej uciążliwymi.

W trakcie trwania procesu rozwodowego staram się obdarzać swoich Klientów potrzebną im w tym trudnym okresie uwagą i zrozumieniem oraz ochronić w miarę możliwości przed nadmiernym generowaniem stresu związanym z toczącymi się postępowaniami przed sądem.

Jestem jednocześnie opanowany i skuteczny w działaniu, dzięki czemu osiągam dla moich Klientów efekt, którego oczekują - pomyślne uregulowanie kwestii dotyczących winy współmałżonka, oraz towarzyszących, takich, jak: władza rodzicielska, zakres i sposób wykonywania kontaktów z małoletnimi dziećmi, oraz ich miejsca zamieszkania, alimenty oraz podział majątku dorobkowego.

Rozwód to żmudna i skomplikowana droga do zmiany życia zarówno małżonków, ale ich dzieci, przez co towarzyszą mu przeważnie silne emocje, które przysłaniają ocenę sytuacji prawno-procesowej.

Dlatego też nie warto ryzykować popełnianiem błędów proceduralnych i taktycznych z powodu braku przygotowania i wiedzy. Przy udziale wysokiej klasy profesjonalnego pełnomocnika proces ten jest o wiele łatwiejszy i znacznie szybciej zakończony się sukcesem dla zainteresowanego.

Zapraszam Państwa do współpracy i powierzenia mi swojej sprawy ponieważ zapewniam pełen zakres usług związanych z tematyką rozwodową, tj.:

 • Rozwód z orzekaniem o winie, czyli wraz z ustaleniem który z małżonków jest wyłącznie winien rozkładu małżeństwa;
 • Rozwód bez orzekania o winie, często wypracowywany w toku procesu;
 • Rozwód na zgodny wniosek małżonków;
 • Rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej w zakresie ograniczenia albo pozbawienia jednego z małżonków władzy rodzicielskiej;
 • Rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa w zakresie kontaktów z małoletnim dzieckiem poprzez ustalenie ich zakresu i określenie sposobu wykonywania;
 • Rozwód z wnioskiem o eksmisję małżonka z powodu znęcania się fizycznego i psychicznego nad rodziną;
 • Rozwód osób mieszkających poza granicami kraju;
 • Uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego;

Ponadto prowadzę sprawy dotyczące:

 • ustalenia wysokości i dochodzenia alimentów na małoletnie dziecko lub dzieci;
 • zabezpieczenia powództwa w zakresie miejsca zamieszkania wspólnych małoletnich dzieci na czas trwania rozwodu;
 • ustalenie tymczasowego /na czas trwania rozwodu/ korzystania ze wspólnego mieszkania;
 • podziału majątku dorobkowego małżonków zarówno w trakcie trwania procesu rozwodowego, jak i po jego zakończeniu;
 • eksmisji małżonka z powodu znęcania się fizycznego i psychicznego nad rodziną;
 • rozstrzygania istotnych spraw dotyczących małoletnich dzieci np.: zgoda na wydanie paszportu i wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców, warunki dotyczące sposobów leczenia oraz wyboru szkoły;

a także zapewniam reprezentację w toku postępowania mediacyjnego i pomoc w wyborze psychologa dziecięcego lub specjalisty od terapii rodzinnej, oraz wyjaśniam kwestie związane z badaniami w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z adwokatem Jarosławem Szkudlarkiem

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X