Rozwód z zagranicy

Kancelaria Adwokacka Jarosław Szkudlarek

Rozwód z zagranicy

Ofertę w zakresie tematyki rozwodów kieruję także do osób, które mieszkają poza granicami kraju ale szukają profesjonalnego pełnomocnika do prowadzenia ich sprawy rozwodowej na terenie Rzeczpospolitej.

Głównym problemem osób mieszkających poza granicami Polski jest brak możliwości bezpośredniego i osobistego nadzorowania sprawy rozwodowej toczącej się w kraju. Zatem rozwiązaniem tych utrudnień jak również zmniejszeniem ponoszenia nadmiernych dla strony kosztów częstego przyjeżdżania do kraju jest powierzenie swoich spraw w kwestii skompletowania dokumentów i przygotowania koniecznych pism procesowych a przede wszystkim zapewnienia zainteresowanym reprezentacji w sądzie profesjonalnemu pełnomocnikowi jakim jest adwokat. Ponadto jeżeli osoba zamieszkała za granicą nie ma możliwości stawienia się w sądzie, rozprawa może się odbyć bez jej udziału. Warunkiem jest aby osoba ta złożyła żądanie o przeprowadzenie procesu pod jej nieobecność oraz aby została skutecznie poinformowana o terminie rozprawy.

Ustalenie profesjonalnego pełnomocnika znacznie ułatwi przebieg sprawy rozwodowej, ponieważ będzie on mógł w imieniu swojego mocodawcy złożyć do sądu pozew rozwodowy, odbierać pisma procesowe i odpowiadać na nie w terminach oraz dbać o sprawny i prawidłowy przebieg procesu.

Osoby zamieszkujące poza granicami kraju mogą także złożyć pozew o rozwód w kraju, w którym aktualnie przebywają. Jednak należy wtedy mieć na uwadze fakt iż proces rozwodowy będzie się wtedy odbywał w myśl prawa państwa zagranicznego. Równocześnie może się zdarzyć, że przesłanki które należy spełnić aby uzyskać rozwód będą inne niż w prawie polskim, dlatego w niektórych przypadkach mniej problematyczne i czasochłonne będzie przeprowadzenie postępowania rozwodowego na terenie Rzeczpospolitej.

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X