Władza rodzicielska

Do czasu osiągnięcia pełnoletności dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, która co do zasady przysługuje w pełni obojgu rodzicom. Składają się na nią 3 elementy:

 1. Sprawowanie pieczy nad dzieckiem
 2. Zarząd majątkiem dziecka
 3. Reprezentowanie dziecka

Władza rodzicielska powinna być wykonywana do czego rodzice są uprawnieni i zobowiązani – zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym oraz z poszanowaniem jego godności i praw. Ważne jest aby decyzje dotyczące dziecka a zwłaszcza jego istotnych spraw były podejmowane za obopólną zgodą obojga rodziców. Jednak w przypadkach braku porozumienia między rodzicami co do tych istotnych kwestii dotyczących dziecka lub w sytuacji gdy rodzice nadużywają swojej władzy rodzicielskiej względem dziecka, sąd rodzinny może rozstrzygać w zakresie władzy rodzicielskiej i konkretnie jej zakres określić.

W zakresie spraw dotyczących władzy rodzicielskiej zajmuję się reprezentowaniem Klientów w postępowaniach:

 • o przyznanie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem;
 • o rozstrzygnięcie w przedmiocie istotnych spraw dziecka np.: sposób przeprowadzenia leczenia, kwestie dot. nauki, pozwolenie na wydanie paszportu i wyjazd z kraju;
 • o zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka;
 • o wydanie dziecka;
 • o zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • o powierzenie wykonania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców;
 • o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem;
 • o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej.

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X