windykacja Łódź

Windykacja

Celem nadrzędnym mojej Kancelarii jest przywracanie do obrotu gospodarczego Państwa pieniędzy. Dbam o to aby dłużnik spełnił swoje zobowiązanie finansowe względem mojego Klienta wraz z należnymi kosztami dodatkowymi. Znając specyfikę wielu branż zdaję sobie sprawę jak popularne stało się niepłacenie za wykonane usługi, czy sprzedany towar. W trakcie działań windykacyjnych na bieżąco informuję Państwa o przebiegu sprawy. Nie podejmuję żadnych decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z Państwem. W razie bezskutecznej windykacji pozasądowej  zapewniam reprezentację Klienta w postępowaniu sądowym, a po zakończeniu działań sądowych monitoruję proces egzekucji komorniczej, w zakres której wchodzi również poszukiwanie nieujawnionego majątku dłużnika oraz zdobycia wszelkich potrzebnych informacji.

W skład usług windykacyjnych wchodzą:

Windykacja polubowna

Jako Adwokat zawsze dążę do szybkiego i sprawnego zakończenia działań windykacyjnych dzięki czemu mogą Państwo ponownie inwestować odzyskane pieniądze. Windykacja polubowna to szereg działań podejmowanych przez adwokata wyłączając postępowanie sądowe.

W szczególności polega na:
 • analizie wierzytelności
 • wyborze strategii windykacyjnej
 • ustaleniu danych adresowych dłużnika
 • wysłaniu korespondencji windykacyjnej
 • prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem
 • zleceniu i kontrolowaniu windykacji terenowej
 • pozyskaniu wszelkich dokumentów związanych z pracą zarobkową dłużnika i zbadaniu kondycji finansowej dłużnika
 • uzyskaniu pisemnego uznania długu i uzgodnieniu ewentualnego harmonogramu spłat zadłużenia

Postępowanie sądowe

W ramach podpisanej umowy zapewniam profesjonalną i pełną obsługę windykacyjną wraz z zastępstwem procesowym dla swoich Klientów świadczonym przez Adwokata.

Windykacja należności na etapie postępowania sądowego polega na:
 • ocenie i weryfikacji dostarczonej dokumentacji w sprawie,
 • wyborze właściwego trybu postępowania sądowego
 • przygotowaniu i złożeniu kompletnego powództwa do właściwego sądu oraz sporządzaniu pozostałych pism procesowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia postępowania sądowego
 • reprezentacji klienta w postępowaniu sądowym.

Doradztwo prawne

Swoim Klientom zawsze zapewniam kompleksową rzetelną obsługę windykacyjną. w ramach prowadzonych działań windykacyjnych zawsze służę swą radą i doświadczeniem w kwestiach prawnych związanych z obrotem gospodarczym jak również obrotem wierzytelnościami.

Monitoring płatności

Cechą monitoringu płatności jest prewencja. Dzięki stałym kontaktom Kancelarii Adwokackiej z płatnikiem, wdrożony system monitoringu płatności zapewnia regularność spłat, niwelując do minimum ryzyko „nieuczciwego kontrahenta”.

W ramach prowadzonych postępowań windykacyjnych Kancelaria zajmuje się:
 • sporządzaniem wezwań do zapłaty
 • reprezentacją wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności
 • przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika
 • monitorowaniem postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami z terenu całego kraju.