Windykacja

Kancelaria Adwokacka Jarosław Szkudlarek

Windykacja

Celem nadrzędnym mojej Kancelarii jest przywracanie do obrotu gospodarczego Państwa pieniędzy. Dbam o to, aby dłużnik spełnił swoje zobowiązanie finansowe względem mojego Klienta wraz z należnymi kosztami dodatkowymi. W trakcie działań windykacyjnych na bieżąco informuję Państwa o przebiegu sprawy. W razie bezskutecznej windykacji pozasądowej  zapewniam reprezentację Klienta w postępowaniu sądowym, a po zakończeniu działań sądowych monitoruję proces egzekucji komorniczej, w zakres której wchodzi również poszukiwanie nieujawnionego majątku dłużnika oraz zdobycia wszelkich potrzebnych informacji.

W skład usług windykacyjnych wchodzą:

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna to szereg działań podejmowanych przez adwokata, wyłączając postępowanie sądowe.

W szczególności polega na:

 • analizie wierzytelności
 • wyborze strategii windykacyjnej
 • ustaleniu danych adresowych dłużnika
 • wysłaniu korespondencji windykacyjnej
 • prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem
 • zleceniu i kontrolowaniu windykacji terenowej
 • pozyskaniu wszelkich dokumentów związanych z pracą zarobkową dłużnika i zbadaniu kondycji finansowej dłużnika
 • uzyskaniu pisemnego uznania długu i uzgodnieniu ewentualnego harmonogramu spłat zadłużenia

Postępowanie sądowe

W ramach podpisanej umowy zapewniam profesjonalną i pełną obsługę windykacyjną wraz z zastępstwem procesowym.

Windykacja należności na etapie postępowania sądowego polega na:

 • ocenie i weryfikacji dostarczonej dokumentacji w sprawie,
 • wyborze właściwego trybu postępowania sądowego
 • przygotowaniu i złożeniu kompletnego powództwa do właściwego sądu oraz sporządzaniu pozostałych pism procesowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia postępowania sądowego
 • reprezentacji klienta w postępowaniu sądowym.

Doradztwo prawne

Swoim Klientom zawsze zapewniam kompleksową rzetelną obsługę windykacyjną. w ramach prowadzonych działań windykacyjnych zawsze służę swą radą i doświadczeniem w kwestiach prawnych związanych z obrotem gospodarczym jak również obrotem wierzytelnościami.

Monitoring płatności

Dzięki stałym kontaktom Kancelarii Adwokackiej z płatnikiem, wdrożony system monitoringu płatności zapewnia regularność spłat, niwelując do minimum ryzyko „nieuczciwego kontrahenta”.

W ramach prowadzonych postępowań windykacyjnych Kancelaria zajmuje się:

 • sporządzaniem wezwań do zapłaty
 • reprezentacją wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności
 • przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika
 • monitorowaniem postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami z terenu całego kraju.

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X