Prawo Rzeczowe

W zakresie prawa rzeczowego prowadzę sprawy związane z własnością nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych:

 • zapłata wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy;
 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;
 • najem lokali;
 • zasiedzenie i zniesienie współwłasności
 • podział majątku wspólnego;
 • zniesienie współwłasności;
 • odzyskiwanie nieruchomości,
 • ustanowienie i zniesienie: służebności osobistych, gruntowych, przesyłu;
 • eksmisja lub opróżnienie lokalu użytkowego;
 • ochrona własności i posiadania;
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • reprezentacja klienta w sprawach ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi i Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie szeroko rozumianej ochrony praw lokatorów polegająca na:
  • sporządzaniu odwołań od uchwał o wykluczeniu z grona członków spółdzielni oraz prowadzenia procesów sądowych z tym związanych,
  • zaskarżania uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie bądź inne organy spółdzielni,

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X