Prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka Jarosław Szkudlarek

Prawo Rodzinne

W dziedzinie prawa rodzinnego zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje sprawy dotyczące takich zagadnień, jak:

 • separacja i rozwód;
 • ustalenie, który z małżonków jest winien rozkładu małżeństwa;
 • ustalenie miejsca zamieszkania wspólnych małoletnich dzieci;
 • ograniczenie albo pozbawienie jednego z małżonków władzy rodzicielskiej;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • adopcja i przysposobienie;
 • sprawy o alimenty oraz ustalenie wysokości tych świadczeń;
 • ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustalenie zakresu i sposobu kontaktów z dzieckiem;
 • podział majątku dorobkowego małżonków;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • zapewnienie mediatora w sprawach rozwodowych;
 • zapewnienie pomocy w wyborze psychologa dziecięcego oraz pomoc w zakresie skierowania do specjalisty w dziedzinie terapii rodzinnych i małżeńskich;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa;
 • rozstrzygnięcie istotnych spraw dotyczących dziecka np. zgoda na wyjazd dziecka za granicę i zgoda na wydanie paszportu;
 • opieka i kuratela;
 • regulacje dotyczące nieformalnych związków - konkubinat;
 • ustalenie tymczasowego korzystania ze wspólnego mieszkania;
 • eksmisja małżonka.

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X