Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne

W dziedzinie prawa rodzinnego zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje:
 • separacja i rozwód
 • ustalenia który z małżonków jest winien rozkładu małżeństwa
 • ustalenie miejsca zamieszkania wspólnych małoletnich dzieci
 • ograniczenie albo pozbawienie jednego z małżonków władzy rodzicielskiej
 • unieważnienie małżeństwa
 • adopcje i przysposobienie
 • sprawy o alimenty oraz ustalenie wysokości tych świadczeń
 • ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie zakresu i sposobu kontaktów z dzieckiem
 • podział majątku dorobkowego małżonków
 • ubezwłasnowolnienie
 • zapewnienie mediatora w sprawach rozwodowych
 • zapewnienie pomocy w wyborze psychologa dziecięcego oraz pomoc w zakresie skierowania do specjalisty w dziedzinie terapii rodzinnych i małżeńskich.
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa
 • rozstrzygnięcie istotnych spraw dotyczących dziecka np. zgoda na wyjazd dziecka za granicę i zgoda na wydanie paszportu
 • opieka i kuratela
 • regulacje dotyczące nieformalnych związków – konkubinat
 • ustalenie tymczasowego korzystania ze wspólnego mieszkania
 • eksmisja małżonka