Prawo Pracy Łódź

Prawo Pracy

Sprawy pracownicze:

  • tworzenie regulaminów pracy i regulaminów wynagrodzenia,
  • rozwiązywanie sporów ze stosunku pracy ,
  • przygotowywanie projektów umów o pracę i umów o zakazie konkurencji,
  • ochrona prawna roszczeń pracowniczych i egzekwowanie wynagrodzenia za pracę,
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych,
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • doradztwo i pomoc w zakresie mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.