Prawo karne

Kancelaria Adwokacka Jarosław Szkudlarek

Prawo Karne

W dziedzinie prawa karnego zakres udzielanej pomocy prawnej polega na:

 • reprezentowaniu jako obrońca podejrzanego/oskarżonego we wszystkich rodzajach przestępstw i postępowań karnych na wszystkich jego etapach: postępowanie przygotowawcze, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyśpieszone. Obrona obejmuje udział w posiedzeniach dotyczących tymczasowego aresztowania, przygotowywania wszelkich pism procesowych np. wnioski o widzenie z podejrzanym/oskarżonym, sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych,
 • sporządzanie odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, apelacji, etc.
 • reprezentowaniu jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych (np.: sporządzanie i składanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, składanie wniosków dowodowych, zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa, pełna reprezentacja przed sądem)
 • reprezentowaniu w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie czy też tymczasowe aresztowanie,
 • reprezentowaniu powoda cywilnego w sprawach karnych, reprezentowaniu jako pełnomocnik osób nie będących stronami (np.: reprezentowanie osoby zatrzymanej, składanie zażaleń na sposób dokonania przeszukania)
 • sporządzanie wszelkich rodzajów środków odwoławczych w tym także apelacji od wyroku Sądu Okręgowego /przymus radcowsko-adwokacki/ i kasacji do Sądu Najwyższego /przymus radcowsko-adwokacki/,
 • przygotowywanie wniosków o odroczenie wykonania kary oraz przerwy w wykonaniu kary a także wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu następujących spraw:

 • Tymczasowe aresztowanie i inne środki zapobiegawcze,
 • Karę pozbawienia wolności,
 • Spowodowanie rozstroju zdrowia art. 156 i 157 KK
 • Młodocianych i nieletnich,
 • Udział w bójce lub pobiciu art. 158, 159, 160 KK
 • Narażenie na utratę życia lub zdrowia,
 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • Spowodowanie wypadku komunikacyjnego art. 177 KK
 • Prowadzenie samochodu, motoru lub roweru w stanie nietrzeźwości lub odurzenia art. 178 KK
 • Fałszerstwo dokumentów art. 270 KK
 • Poświadczenie nieprawdy art. 271 KK
 • Kradzież i kradzież z włamaniem art. 278 i 279 KK
 • Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze art. 280, 281 i 282 KK
 • Oszustwo i paserstwo art. 286 i 291 KK
 • Handel narkotykami i substancjami psychotropowymi zgodnie z art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • Posiadanie narkotyków i substancji zakazanych art. 62 w/w ustawy,
 • Prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub bez dokumentu art. 94 i 95 KW
 • Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym art. 86 KW

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu następujących spraw:

 • Zbrodnie czyli przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 3 lub karą surowszą,
 • Występki czyli przestępstwa zagrożone karą grzywny powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.
 • Sprawy o zabójstwo.

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X