Prawo administracyjne Łódź

Prawo Administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego pomoc prawna obejmuje:
  • reprezentację przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów
  • uzyskiwanie pozwoleń na budowę
  • legalizacja samowoli budowlanej
  • opłaty adiacenckie
  • koncesje, zezwolenia
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego