Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka Jarosław Szkudlarek

Prawo Administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego pomoc prawna obejmuje:

  • reprezentację przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych;
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów;
  • uzyskiwanie pozwoleń na budowę;
  • legalizację samowoli budowlanej;
  • opłaty adiacenckie;
  • koncesje, zezwolenia;
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X