Obsługa prawna firm i przedsiębiorców i firm

Kancelaria Adwokacka Jarosław Szkudlarek

Obsługa prawna firm i przedsiębiorców

Jednym z ważniejszych obszarów działań mojej Kancelarii Adwokackiej jest bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców. Odbiorcami są spółki handlowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia, fundacje oraz organy administracji publicznej.

W zakresie obsługi prawnej firm, przedsiębiorców pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • stałą i bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych;
 • reprezentację zewnętrzną przedsiębiorców przez sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed sądami arbitrażowymi, a także przed organami administracji publicznej;
 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych;
 • sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów;
 • udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi;
 • tworzenie i zmiana statutów i umów spółek handlowych oraz spółdzielni;
 • przeprowadzanie pełnego procesu rejestracji spółek i spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS;
 • przeprowadzanie audytów prawnych (due dilligence) spółek i spółdzielni;
 • łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek i spółdzielni;
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych na potrzeby prowadzonej przez klientów działalności;
 • reprezentacja strony w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni oraz w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni, a spółką lub spółdzielnią.

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X