Obsługa prawna firm Łódź

Obsługa Przedsiębiorców

Jednym z ważniejszych obszarów działań mojej Kancelarii Adwokackiej jest bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców. Odbiorcami są spółki handlowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia, fundacje oraz organy administracji publicznej.

W zakresie obsługi prawnej firm, przedsiębiorców pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • stałą i bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych,
 • reprezentację zewnętrzną przedsiębiorców przez sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed sądami arbitrażowymi, a także przed organami administracji publicznej,
 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów,
 • udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi,
 • tworzenie i zmiana statutów i umów spółek handlowych oraz spółdzielni,
 • przeprowadzanie pełnego procesu rejestracji spółek i spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS,
 • przeprowadzanie audytów prawnych (due dilligence) spółek i spółdzielni,
 • łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek i spółdzielni,
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych na potrzeby prowadzonej przez klientów działalności,
 • reprezentacja strony w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni oraz w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni, a spółką lub spółdzielnią.