Honorarium Adwokata

HOME/Honorarium/Honorarium

Honorarium Adwokata

Sposób rozliczeń każdokrotnie ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta.

Wycena i określenie charakteru sprawy jest dokonywana podczas pierwszej wizyty w siedzibie Kancelarii.

Indywidualna wycena usługi Koszty związane ze świadczeniem pomocy prawnej uzależnione są od rodzaju sprawy jej ciężaru gatunkowego, zakresu skomplikowania oraz czasookresu trwania współpracy, czy też etapu na jakim została przeze mnie przyjęta.

System rozliczeń z Klientami korporacyjnymi opieram na stałym z góry ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym, systemie wynagrodzenia godzinowego, bądź wynagrodzeniu success fee.

Względem Klientów indywidualnych stosuję system rozliczeń obliczany na podstawie wartości przedmiotu sporu lub indywidualnej wycenie danego zagadnienia prawnego.

W ramach współpracy z moją Kancelarią możliwe jest także korzystanie ze stałej obsługi prawnej opartej na warunkach ustalonych w zapisach zawartej umowy.

Kancelaria przewiduje następujące formy dokonywania rozliczeń:

  1. Ryczałtowe, jednorazowe wynagrodzenie za świadczoną usługę prawną;
  2. Ryczałtowe z limitem godzin ustalonym w stałej wartości, przy czym po przekroczeniu umówionego czasu doliczane są koszty za dodatkowe spotkania;
  3. Godzinowe oraz wynagrodzenie success fee, obejmujące dodatkową premię w uzgodnieniu z Klientem.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia honorarium za prowadzenie sprawy na raty.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w siedzibie Kancelarii po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X