Aplikant adwokacki Magdalena Krysiak

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku prawo, ukończyła w 2021 roku, z wynikiem bardzo dobrym.

Jeszcze w tym samym roku pomyślnie złożyła egzamin wstępny na aplikację adwokacką i uzyskała wpis na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Jednocześnie rozpoczęła studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ, na które została przyjęta z najwyższym wynikiem w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dysertację doktorską poświęconą prawnokarnej ochronie godności jednostki na gruncie polskiego prawa karnego w świetle zobowiązań międzynarodowych państwa realizuje w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Największą część jej praktyki stanowią sprawy karne, w tym związane z przestępczością zorganizowaną, cyberprzestępczością oraz postępowaniami karnymi ze stosunków międzynarodowych. 

Poza ww. obszarem reprezentuje klientów również w postępowaniach z zakresu prawa medycznego, prawa autorskiego, prawa prasowego oraz prawa rodzinnego.

Włada biegle językiem angielskim, niemieckim i francuskim. 

Więcej: Magdalena Krysiak (lodz.pl)

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X