Adwokat Jarosław Szkudlarek

Jarosław Grzegorz Szkudlarek jest adwokatem o bogatych rodzinnych tradycjach prawniczych, od samego początku wykonującym swój zawód z pasją i zaangażowaniem, oraz w zgodzie z zasadami etyki zawodowej.

Doświadczenie zawodowe i profesjonalizm, a także nienaganna kultura osobista i zaangażowanie w problemy Klientów przekładają się na wysoką jakość świadczonych usług, ich responsywność i skuteczność.

Praca

Podstawą pracy adwokata Jarosława Szkudlarka są otwartość na drugiego człowieka i umiejętność wsłuchiwania się w jego potrzeby, gwarantujące wysoce skuteczną ochronę praw i interesów Klientów.

Priorytetem Kancelarii jest umożliwienie Klientowi zrozumienie jego sytuacji prawno-procesowej oraz wsparcie w wybraniu przezeń najlepszego dla siebie rozwiązania danej sytuacji, ale i pozostawanie responsywnym wobec kolejnych etapów sprawy, realizowane dzięki stałemu kontaktowi z Klientem.

W zależności od preferencji Klienta adwokat Jarosław Szkudlarek oferuje albo kompleksową obsługę prawną opartą na umowie o współpracy albo doraźną pomoc świadczoną w oparciu o zlecenie konkretnej sprawy. Warunki tej współpracy ustalane są wspólnie z Klientem w sposób jasny i przejrzysty.

Kariera zawodowa

Adwokat Jarosław Szkudlarek ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2000 roku, w oparciu o pracę magisterską poświęconą sądowej kontroli legalności uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. J.P. Tarno.

Już w czasie trwania studiów zaczął zdobywać doświadczenie zawodowe na prestiżowych stanowiskach prawnych łódzkich przedsiębiorstw, by już po ukończeniu studiów związać się, wpierw z Sądem Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, a następnie z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, gdzie pełnił funkcję asystenta sędziego, ukończył dwuletnie szkolenie zawodowe i zdał egzamin końcowy przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa NSA z wynikiem dobrym.

Dzięki temu doświadczeniu posiada szczególne a rzadkie na rynku prawniczym doświadczenie w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W 2011 roku zdał egzamin adwokacki i uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2011 roku w Łodzi został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Łodzi.

Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy prawnika jest najlepszą gwarancją jakości świadczonych przez niego usług oraz skuteczności prowadzonych spraw, jednak, co szczególnie istotne w tym zawodzie, mimo wciąż rosnącej ilości poprowadzonych, w tym wygranych, spraw, nie zatracił on pasji wykonywania zawodu adwokata oraz indywidualnego podejścia do każdego nowego Klienta i jego historii. 

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X