Adwokat a firma odszkodowawcza

Kancelaria Adwokacka Jarosław Szkudlarek

Adwokat czy firma odszkodowawcza?

Dochodzenie roszczeń w oparciu o wiedzę i doświadczenie czyli z pomocą adwokata czy powierzenie sprawy o odszkodowanie firmie odszkodowawczej?

Wybór należy do Państwa !!!!!

Powierzając sprawę adwokatowi zdajecie Państwo się na jego wiedzę i doświadczenie opartą na 5 letnim wykształceniu uniwersyteckim, ukończonej aplikacji adwokackiej zakończonej egzaminem adwokackim oraz wieloletnią praktykę zawodową. Każdą prowadzoną przez siebie sprawę adwokat firmuje własnym imieniem i nazwiskiem przez co jest bardziej oddany Państwa sprawie niż anonimowy pracownik firmy odszkodowawczej. Właśnie dlatego kompetentny i uczciwy adwokat wywalczy dla Państwa wyższe odszkodowanie!

Natomiast firmy zajmujące się odszkodowaniami pośredniczą jedynie w kontaktach między poszkodowanym a prawnikiem, który na podstawie umowy z taką firmą prowadzi Państwa sprawę. Jednocześnie wynagrodzenie, które Państwo płacicie pokrywa koszty adwokata na którego wybór nie macie wpływu bo wybiera go firma której zlecacie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, nie mając pewności czy ma stosowne zaangażowanie i wiedzę merytoryczną do reprezentowania Waszych interesów oraz dodatkowo płacicie Państwo wynagrodzenie dla firmy odszkodowawczej tzw. prowizję za pilotowanie sprawy.

Adwokat natomiast od momentu złożenia wniosku o odszkodowanie aż do chwili wypłaty odszkodowania może działać w postępowaniu cywilnym i karnym, często kluczowym dla dalszej odpowiedzialności sprawcy.

Firmy zajmujące się odszkodowaniami nie mogą reprezentować swoich klientów w postępowaniu sądowym i prokuratorskim. W razie takiej konieczności korzystają z pomocy prawników. Nie macie więc Państwo wpływu na to, kto będzie prowadził zleconą przez Was sprawę.

Dodatkowo adwokat jest zobowiązany z mocy ustawy zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Firmy pośredniczące w sprawach odszkodowań powypadkowych działają według reguł obowiązujących każdego przedsiębiorcę, więc ochrona Państwa danych jest niska.

Każdy adwokat posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, co daje gwarancję, że zlecając sprawę kancelarii adwokackiej możecie być Państwo pewni, że w razie popełnienia błędu w prowadzeniu sprawy nie poniesiecie straty.

Adwokat jest zobowiązany przestrzegać Kodeksu Etyki Adwokackiej, którego treść została uchwalona przez Naczelną Radę Adwokacką. Przestrzeganie ustaleń etyki zawodowej jest obowiązkiem każdego adwokata i gwarancją ochrony interesów jego Klientów. Za jej naruszenie odpowiada przed sądem dyscyplinarnym, który ma prawo ukarać adwokata, np. zawieszając go w wykonywaniu czynności zawodowych a nawet pozbawiając możliwości wykonywania zawodu.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w swoim raporcie wskazał, że odszkodowania wypłacane w sprawach z udziałem profesjonalnego pełnomocnika były ponad dwukrotnie wyższe (200%) od tych bez jego udziału, a w sprawach szkód majątkowych przeciętna wysokość odszkodowań była wyższa o ponad trzykrotnie (300%).

Także dane statystyczne wskazują, że powierzając sprawę adwokatowi możesz spodziewać się wyższego odszkodowania. Każda sprawa wymaga jednak indywidualnej oceny tak więc zgłoś swoją sprawę przez formularz kontaktowy lub telefonicznie, aby uzyskać profesjonalną informacje.

Czy trzeba płacić z góry?

Wysokość wynagrodzenia adwokackiego oraz terminy płatności są w każdym przypadku uzgadniane z Klientem przed zleceniem sprawy, a stawka wynagrodzenia zależy od przewidywanego nakładu pracy, a w przypadku spraw majątkowych, także od wartości przedmiotu sporu. W sprawach odszkodowań powypadkowych, wynagrodzenie adwokata w dużym stopniu zależy od sumy odszkodowania, jakie otrzyma osoba poszkodowana. Ostateczne rozliczenie następuje po zakończeniu sprawy według jasno określonych zasad ustalonych w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług prawniczych. Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie, po przedstawieniu przez Klienta wszystkich istotnych informacji. Konsultacje z adwokatem dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz wstępna opinia o możliwości prowadzenia Państwa sprawy są bezpłatne. /zapraszam Państwa do zakładki Honorarium/.

W sprawach odszkodowań powypadkowych, wynagrodzenie adwokata w dużym stopniu zależy sumy odszkodowania, jakie otrzyma osoba poszkodowana. Ostateczne rozliczenie następuje po zakończeniu sprawy według jasno określonych zasad ustalonych w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług prawniczych.

Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie, po przedstawieniu przez Klienta wszystkich istotnych informacji. Konsultacje z adwokatem dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz wstępna opinia o możliwości prowadzenia Twojej sprawy są bezpłatne.

Jak zlecić sprawę?

Przez zgłoszenie szkody w zakładce porada on-line lub telefonicznie pod nr tel. 600 039 388 lub 604 296 388 w celu umówienia wizyty w siedzibie mojej kancelarii w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 124 lok. 7 codziennie od 10 do 19 a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innym miejscu dogodnym dla Klienta. /dojeżdżam także do miejsca zamieszkania jeśli przybycie do mnie jest znacznie utrudnione z powodu złego stanu zdrowia/.

Na podstawie opisu zdarzenia adwokat zapoznaje się z przedmiotem sprawy. Na tym etapie każda sprawa zostaje poddana wstępnej ocenie tj., czy mieści się w ramach kompetencji zawodowych adwokata, czy dysponuje on czasem potrzebnym do jej prowadzenia, czy nie zachodzi konflikt interesów zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej.

Kolejnym etapem poprzedzającym przyjęcie sprawy przez adwokata jest uzgodnienie warunków współpracy, zakresu zlecenia oraz wysokości wynagrodzenia. Efektem uzgodnień jest pisemna umowa zawierająca postanowienia istotne dla zainteresowanego, w szczególności zakres zlecenia, wynagrodzenie i terminy płatności.

Z chwilą udzielenia pełnomocnictwa, adwokat może działać w imieniu swojego Klienta. Klient jest niezwłocznie informowany o wszelkich działaniach podejmowanych przez adwokata. Ta sama reguła dotyczy innych faktów mających związek ze sprawą (wyznaczenie terminu rozprawy, zarządzenia sądu, pisma pełnomocnika strony przeciwnej, itp.). Pełnomocnictwo wygasa po zakończeniu sporu sądowego lub po jego wypowiedzeniu zgodnie z przepisami prawa.

Ta strona Kancelarii Adwokackiej korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X