Adwokat władza rodzicielska Łódź

Władza rodzicielska

Do czasu osiągnięcia pełnoletności dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, która co do zasady przysługuje w pełni obojgu rodzicom. Składają się na nią 3 elementy:

1. Sprawowanie pieczy nad dzieckiem
2. Zarząd majątkiem dziecka
3. Reprezentowanie dziecka

Władza rodzicielska powinna być wykonywana do czego rodzice są uprawnieni i zobowiązani – zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym oraz z poszanowaniem jego godności i praw. Ważne jest aby decyzje dotyczące dziecka a zwłaszcza jego istotnych spraw były podejmowane za obopólną zgodą obojga rodziców. Jednak w przypadkach braku porozumienia między rodzicami co do tych istotnych kwestii dotyczących dziecka lub w sytuacji gdy rodzice nadużywają swojej władzy rodzicielskiej względem dziecka, sąd rodzinny może rozstrzygać w zakresie władzy rodzicielskiej i konkretnie jej zakres określić.

WŁADZA RODZICIELSKA obejmuje następujące zagadnienia:
  • Przyznanie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • Ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
  • Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka np.: /sposób przeprowadzenia leczenia, kwestie dot. nauki, pozwolenie na wydanie paszportu i wyjazd z kraju/,
  • Zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka,
  • Wydanie dziecka,
  • Zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  • Powierzenie wykonania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
  • Zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
  • Zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej.