Prawo Nieruchomości i Prawo Budowlane Łódź

Prawo Nieruchomości i Prawo Budowlane

Obejmuje pomoc prawną w zakresie:
  • analizy stanu prawnego nieruchomości czyli audyt prawny nieruchomości
  • pomoc prawną w zarządzaniu nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi (organizowanie funkcjonowania pod względem prawnym i faktycznym, sporządzanie uchwał o powołaniu zarządu, planach gospodarczych etc.)
  • doradztwo w zakresie oddawania nieruchomości lub lokali osobom trzecim w użytkowanie (umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, etc.) i egzekwowanie należności z tych tytułów
  • przeprowadzanie eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych
  • katastrofy budowlane
  • przygotowanie i analizę kontraktów budowlanych
  • obsługa prawna inwestycji budowlanych
  • uwłaszczenia i zasiedzenia
  • zniesienie współwłasności nieruchomości