Prawo gospodarcze Łódź

Prawo Gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego pomoc prawna obejmuje:
 • Stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
 • Windykację należności gospodarczych,
 • Zakładanie i rejestrację spółek osobowych : jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna,
 • Zakładanie i rejestracja spółek kapitałowych tj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna,
 • Przekształcanie i łączenie spółek,
 • Rozwiązywanie spółek,
 • Sprawy upadłościowe i naprawcze,
 • Prawo przewozowe,
 • Upadłość konsumencka,
 • Audyty prawne – due diligence,
 • Doradztwo w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Zakładanie i rejestracja fundacji i stowarzyszeń,
 • Sprawy o zapłatę : postępowanie nakazowe i  upominawcze,
 • Tworzenie i opiniowanie umów.